Jak zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci podczas ferii?


Na nartach, na sankach, z mrozem i śniegiem...

Patent na bezpieczne ferie

Porady dla uczestników

Porady dla rodziców, opiekunów

Rola pracowników Państwowej inspekcji Sanitarnej


Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską