I etap Olimpiady Cyfrowej


Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Składa się z trzech etapów:
– testu on-line – 23 listopada 2017 r. godz. 10:00 – Zawody I stopnia,
– mini-projektów – 2 stycznia – 12 lutego 2018 r. – Zawody II stopnia,
– zawodów finałowych – 20 – 21 kwietnia 2018 r. – Zawody III stopnia.

W Zawodach I stopnia Olimpiady Cyfrowej udział wzięli nastepujący uczniowie ZSP Nr 1 w Łęczycy:
1. Piotr Cerk - I TG,
2. Kinga Nowak - I TG,
3. Paweł Rybarczyk - I TG,
4. Jakub Staniszewski - I TG,
5. Karolina Kabała - II TC,
6. Szymon Kucharczyk - III TC.

Więcej informacji na stronie https://olimpiadacyfrowa.pl/harmonogram/

Urszula Kasierska
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską