Uczniowie ZSP 1 Liderami Edukacji HIV/AIDS


Dzięki staraniom opiekuna Szkolnego Koła PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy p. Anny Błaszczyk uczniowie klas II Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy wzięli dział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicielki łódzkiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej i zdobyli certyfikaty Akademii Liderów Edukacji HIV/AIDS. Na przestrzeni 5 lat współpracy między szkołą a PTOZ podobne certyfikaty uzykało w sumie ponad 70 młodych ludzi.

Zwieńczeniem warsztatów będą zajęcia przeprowadzone przez młodzież wśród rówieśników.

Anna Błaszczyk

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Strona stworzona przez Łukasza Szczecha przy użyciu szablonu maeioska by Gabfire
oraz materiałów opracowanych i zgromadzonych przez p. Urszulę Kasierską